Informácie o pozastavení výcviku v LAA SR

Vážení členovia LAA SR,

na základe „Rozhodnutia DÚ č. 20109/2020/OdUAV-0005“ zo dňa 7.12.2020 je LAA SR poverená

na výkon nasledovných činností:

 1. Overovanie odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení (ďalej len „LŠZ“), vydávanie preukazov spôsobilosti leteckého personálu LSŽ.
 2. Dozor nad stavbou a overovanie spôsobilosti pri individuálnej amatérskej stavbe LŠZ uvedených v bode 3.
 3. Overovanie spôsobilosti a evidenciu pre nasledujúce druhy LŠZ:
  1. Padákový klzák — PK,
  2. Motorový padákový klzák — MPK,
  3. Závesný klzák – ZK,
  4. Motorový závesný klzák — MZK.

Celé poverenie si môžete stiahnuť a preštudovať tu: https://www.laa.sk/laa/stanovy-a-zapisnice/

Názov dokumentu je „Poverenie 2020-2025“.

Z tohto poverenia je zrejmé, že nám odobrali poverenie na vykonávanie výcviku všetkých druhov LŠZ. Vzniknutú situáciu riešime s DÚ a ostatnými poverenými organizáciami, preto do vyriešenia tejto situácie je výcvik pozastavený. V prípade akejkoľvek zmeny budete informovaní.

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky