V prvom rade ďakujem všetkým lietačom, ktorí podporili akciu na kolonickom letisku. Dúfam, že ste boli spokojní a lietanie v tomto regióne sa vám páčilo. O rok to bude ešte lepšie. Takže prvý júlový víkend roku 2016 sa opäť stretneme na letisku v Kolonickom sedle.

Najväčšiu zásluhu na tom, ako toto letisko v súčasnosti vyzerá, má starosta obce Kolonica. Jeho snahu o obnovu letiska štátne orgány ocenili pokutou vo výške 3000 eur za vyčistenie okolia letiska od náletových drevín. Vopred ďakujem každému, kto mu pomôže zmierniť toto bremeno a prispeje akoukoľvek čiastkou na účet občianskeho združenia Na krídlach do Polonín. Číslo účtu je: SK49 0200 0000 0033 2453 2154.

Ešte raz ďakujem. Miro Bober.

Súvisiace príspevky