[themecolor]Usmernenie hlavného technika LAA SR

číslo 01/2013 zo dňa 6.5.2013[/themecolor]

Castrol dobrovoľne sťahuje niektoré z jeho dvojtaktných výrobkov (2T), predávaných v Európe od
3. septembra 2012 pre možnú kontamináciu vodou. To môže eventuálne viesť k vzniku
bezpečnostných rizík a tiež k zadretiu motora….

Ďalej sa uvádza kontrolný zoznam pre rýchlu kontrolu LŠZ pilotom. Odporúčame pred každým štartom.

[themecolor]celé usmernenie si prečítajte tu: [/themecolor]Usmernenie-HT-1-2013

 

Súvisiace príspevky