[themecolor]Usmernenie hlavnho techika LAA SR[/themecolor]

[themecolor]č. 02/2013 zo dňa 26.5.2013[/themecolor]

 

Na návrh technika zväzu PK vydávam toto usmernenie.
[themecolor]Bod 1.:  [/themecolor] Z dôvodu zabezpečenia správneho vydania TECHNICKÉHO PREUKAZU LŠZ PK upozorňujem technikov PK LAA SR, že [themecolor]v dokumente PROTOKOL O TECHNICKEJ PREHLIADKE LŠZ PADÁKOVÝ KLZÁK, časť KATEGÓRIA je možné uviesť kategóriu EN-A, B, C alebo D iba v prípade existujúceho FLIGHT TEST REPORTU[/themecolor] pre daný padák a danú veľkosť padáku vydaný certifikovanou skúšobňou. Ak takýto report nie je doložený, uvedie sa v časti KATEGÓRIA údaj N ako NETESTOVANÝ. Prevodná tabuľka klasifikácie PK je nasledujúca:
EN A = AFNOR STANDARD = DHV 1
EN B = AFNOR STANDARD = DHV 1–2
EN C = AFNOR PERFORMANCE = DHV 2
EN D = AFNOR PERFORMANCE = DHV 2–3, 3
N = iba LOAD TEST alebo NETESTOVANÝ
[themecolor]Bod 2.:[/themecolor] Z dôvodu zistenia neštandardného správania sa niektorých PK v letových režimoch
„veľké uši“ upozorňujem pilotov PK, že dokumentom garantujúcim zachovanie vhodných letových
vlastností PK za dodržania prevádzkových obmedzení PK stanovených výrobcom je platný
FLIGHT TEST REPORT pre daný typ padáku a pre danú veľkosť padáku vydaný certifikovanou
skúšobňou. [themecolor]Ak v momente kúpy nie je takýto report výrobcom alebo certifikovanou skúšobňou
doložený, kupujete necertifikovaný padák a bude Vám vydaný technický preukaz s klasifikáciou
bezpečnosti NETESTOVANÝ.[/themecolor]

Spracoval: Ing. Tomáš Bernát.
Ing. Vladimír Krempaský
Hlavný technik LAA SR

 

možnosť stiahnuť usmernenie tu: Usmernenie-HT-2-2013

Súvisiace príspevky