[themecolor]Usmernenie HT LAA SR[/themecolor]

[themecolor]č.03/2013 zo dňa 26.05.2013[/themecolor]

 

Pri vytiahnutí záložného padáku (ďalej len ZP) bola zistená skutočnosť, že[themecolor] záložný padák sa nedal vytiahnuť[/themecolor].
Pri skúmaní príčiny bolo zistené, že dôvodom bola malá dĺžka spojovacieho popruhu medzi rukoväťou vytiahnutia ZP a kontajnerom ZP (obrázok č.1). Dôsledok bol, že pri snahe vytrhnúť uvoľňovač ZP došlo k ťahu kontajnera ZP von z postroja kým uvoľňovacie tŕne ZP ešte neboli vytiahnuté z uzatváracích očiek postroja (obrázok č.2).[themecolor] Táto situácia je počas letu NERIEŠITEĽNÁ a môže nastať na ktoromkoľvek postroji.[/themecolor]
Tento nedostatok sa nedá zistiť pokiaľ pilot s postrojom nie je zaťažený (zavesený na hrazde).
Rovnako tak bol v minulosti zaznamenaný prípad, kedy spojovací popruh rukoväte nebol vôbec naviazaný na kontajner ZP (obrázok č.3)…

 

čítajte viac tu: Usmernenie-HT-3-2013

Súvisiace príspevky