Majstrovstvá Slovenska v závesnom lietaní 2021 – 3. kolo

3. kolo Majstrovstiev Slovenska v závesnom lietaní 2021 – Horehronie
Program a propozície súťaže závesného lietania – Class 1

Organizuje:
Jaroslav Sojka
Marián Dragošek

Termín a miesto:
2.7. až 5.7. Kráľová Hoľa – riadny termín bez náhrady
Zraz a registrácia do 10.00 Šumiac alebo kemping pod Martinkami
Disciplíny:
Let po vytýčenej trati na čas a vzdialenosť vo vytýčenom plánovanom priestore, s ohľadom na TMA Poprad, MCTR Sliač, giding zónu Chopok.
V závislosti od počasia bude konanie súťaže dohodnuté telefonicky jeden až dva dni pred pretekom.

Štrkovisko:
Kráľová Hoľa
• 2 km S od Šumiaca
• 1948 m ASL, 1100 m ALZ, prístup určeným autom s povolenkou
• Situácia JV, J, JZ, S

Podkonické pleše
• 5 km S od Slovenskej Ľupče
• 980 m ASL, 400 m ALZ, prístup autom
• Situácia JV, J, JZ

Baranovo
• 5 km S od Banskej Bystrice
• 980 m ASL, 480 m ALZ, prístup autom s povolenkou
• Situácia JZ, Z, SZ

Martinské Hole
• 1450 m ASL, 900 m ALZ, prístup určeným autom
• Situácia V, SV

Štartovné: 15 EUR
Personál súťaže:
Riadiaci lietania Milan Látečka
Meteorológ Jaroslav Sojka, Miroslav Pavelka
Bodovač Marián Dragošek
Press centrum Henrich Partl
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť personálne obsadenie

Podmienky pre súťažné lietanie:
2 až 3 letové dni, začiatok súťaže bude koordinovaný telefonicky na základe vývoja meteorologickej situácie. Tréningové dni je nutné koordinovať s organizátorom.
Vývoz na kopec organizuje organizátor vyhradenými autami aby sa kumulovali autá.
Registrácia súťažiacich pilotov a zaplatenie štartovného v prvý deň súťaže do 10:00 hod. Pri registrácii predloží súťažiaci pilot platný pilotný preukaz, technické osvedčenie pre ZK, potvrdenie o poistení voči tretím osobám, členovia LAA ho majú po zaplatení členského príspevku. Samotný zoznam poistencov LAA si zabezpečí organizátor sám.
Súťaž bude konaná v súlade so stanovami a športovým poriadkom Leteckej amatérskej asociácie SR a Športového poriadku FAI, časť 7. Nastavenie vyhodnocovacieho sw bude podľa hodnôt stanovených v športovom poriadku. Pre záznam letu budú používané zariadenia GPS so záznamom výšky, kompatibilné s vyhodnocovacím softvérom GAP. Štandardne sú podporované prístroje Garmin eTrex, rada 60, 76, Brauniger Compeo, Competino, Flytec 5020, 5030, Digifly. Možnosti pripojenia ostatných prístrojov si konzultujte vopred s organizátorom a vo vlastnom záujme si prineste komunikačný kábel, prípadne ovládací software. Súčasťou registrácie bude nahratie oficiálnych navigačných bodov do prístrojov GPS pre súťažné úlohy.
Poistenie na zásah horskej služby a leteckej záchrannej služby si zabezpečuje každý účastník súťaže individuálne. Počet súťažiacich nie je obmedzený. Prvý brífing o 10:00 hod v mieste zrazu účastníkov.

Ostatné podmienky:
Prístup na terén v čase konania tréningov a súťaže musí byť koordinovaný s organizátorom. Pri vývoze bude nutné dodržať určenú cestu mimo súkromných pozemkov. Zvlášť pod Martinkami sa nepohybovať po cestách a pozemkoch autom. Opakovaný štart pilota a opakovaný vývoz bude riešený denne na predletovom briefingu podľa možnosti zabezpečenia vývozu v danom dni.
Zvoz pilotov z trate si organizujú a hradia súťažiaci. Pilotov kvalifikácie A za účelom tréningu a predletcov je potrebné nahlásiť organizátorovi vopred. Počas súťaže je predletec k dispozícii organizátorovi, pilot kvalifikácie A môže vykonávať činnosť len za dohľadu svojho inštruktora tak, aby nebol na prekážku organizovanej súťaže.
Pre zabezpečenie bezpečnosti lietania bude organizátor penalizovať pilotov, ktorí nedodržia pravidlá lietania v zmysle novelizovaného športového poriadku, pravidlá vyhlásené pre disciplínu a dodržanie stanoveného letového koridoru vrátane výškovej hranice.

Trestné body:
V zmysle novelizovaného športového poriadku.

Ubytovanie
Okolie Polomky, Závadky a Šumiaca, Martina. Alebo v blízkosti Nitry v prípade preletenia 100 km.
Ubytovanie priebežne upresníme a doplníme. Kto bude riešiť nech dá informácie.

Súvisiace príspevky