Pravidelná kontrola aktuálnych NOTAM-ov

Vážení členovia LAA.
Odporúčam si pred letom skontrolovať aktuálne NOTAM  zverejnené na stránkach LPS.
Je to povinnosť pilota si pred každým letovým dňom zistiť, aké obmedzenia sú v predpokladanom priestore letovej činnosti.
Link na stránku posielam, ale je potrebné sa prihlásiť vlastnými prihlasovacími údajmi a kliknúť na časť NOTAM:
https://aim.lps.sk/web/?fn=1&lng=sk&fn=1&lng=sk
Tu uverejňujem len výber niektorých aktuálnych NOTAM-ov , ktoré môžu ovplyvniť činnosť všeobecného letectva!!!
(C0985/21 NOTAMR C0360/21
Q)LZBB/QOEXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A)LZBB B)2106060858 C)2109062359EST
E)COVID-19: POZIADAVKY NA POSADKY
I. PILOT ZODPOVEDNY ZA LIETADLO PRILIETAVAJUCE DO FIR LZBB MUSI
PO PRISTATI NA PRVOM LETISKU NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODOVZDAT OPRAVNENEJ OSOBE PREVADZKOVATELA LETISKA VSEOBECNE
VYHLASENIE A POTVRDENIE O VYKONANI DEZINFEKCIE LIETADLA.
II. OD PILOTA ZODPOVEDNEHO ZA LIETADLO SA POZADUJE, ABY OZNAMIL
RIADENIU LETOVEJ PREVADZKY, AK JE TO MOZNE ESTE PRED PRISTATIM,
ZE MA PODOZRENIE, ZE SA NA PALUBE VYSKYTUJE PRIPAD NAKAZY
KORONAVIRUSOM COVID-19.
III. VSEOBECNE VYHLASENIE V ANGLICKOM JAZYKU A PROTIEPIDEMICKE
OPATRENIA V CIVILNOM LETECTVE SU K DISPOZICII NA WEBOVEJ STRANKE
MINISTERSTVA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
HTTPS://WWW.MINDOP.SK/FACILITATION-AIR-TRANSPORT
)
(C0954/21 NOTAMN
Q)LZBB/QWPLW/IV /M/W/000/040/4825N01917E001
A)LZBB B)2106171700 C)2106181900
E)NAVIGACNA VYSTRAHA – ZOSKOKY PADAKOM V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 1 KM SO STREDOM V 482521N 0191705E.

F)GND G)4000FT AMSL )
(C0951/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCA/IV /BO/W/000/040/4821N01813E007
A)LZBB B)2106070600 C)2106230900
D)07-11 14-18 0600-0930, 21-23 0600-0900
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
481833N 0180830E – 482736N 0180911E – 482257N 0182259E –
481455N 0181752E – 481833N 0180830E.
VSTUP DO PRIESTORU POVOLENY LETOM NA ZACHRANU LUDSKEHO ZIVOTA,
SANITNYM LETOM A LETOM SAR LEN SO SUHLASOM MIL BRATISLAVA CONTROL
FREQ 125,000 MHZ.

F)GND G)4000FT AMSL )
(C0950/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCA/IV /BO/W/000/040/4825N01927E005
A)LZBB B)2106070600 C)2106231600
D)0600-1600
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
482602N 0192009E – 482542N 0193402E – 482447N 0193359E –
482114N 0192328E – 482546N 0192009E – 482602N 0192009E.
VSTUP DO PRIESTORU POVOLENY LETOM NA ZACHRANU LUDSKEHO ZIVOTA,
SANITNYM LETOM A LETOM SAR LEN SO SUHLASOM MIL BRATISLAVA CONTROL
FREQ 125,000 MHZ.

F)GND G)4000FT AMSL )
(C0949/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCA/IV /BO/W/000/040/4824N01903E012
A)LZBB B)2106070600 C)2106231600
D)0600-1600
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
481900N 0184728E – 482602N 0192009E – 482546N 0192009E –
482410N 0191605E – 482142N 0191334E – 481955N 0191450E –
481814N 0190400E – 481900N 0184728E.
VSTUP DO PRIESTORU POVOLENY LETOM NA ZACHRANU LUDSKEHO ZIVOTA,
SANITNYM LETOM A LETOM SAR LEN SO SUHLASOM MIL BRATISLAVA CONTROL
FREQ 125,000 MHZ.

F)GND G)4000FT AMSL )
(C0930/21 NOTAMN
Q)LZBB/QRTCA/IV /BO/W/000/021/4840N02137E002
A)LZBB B)2106010600 C)2106081600
D)01-04 07-08 0600-1600
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – CINNOST BEZPILOTNYCH PROSTRIEDKOV
V PRIESTORE: KRUH S POLOMEROM 2 NM SO STREDOM V 483955N 0213716E
(VELKE OZOROVCE). VSTUP DO PRIESTORU POVOLENY LETOM NA ZACHRANU
LUDSKEHO ZIVOTA, SANITNYM LETOM A LETOM SAR LEN SO SUHLASOM MIL
BRATISLAVA CONTROL FREQ 125,000 MHZ.

F)GND G)1000FT AGL )

Súvisiace príspevky