Pozývame Ťa na valnú hromadu zväzu MPK LAA SR, ktorá sa uskutoční dňa 10.07.2021 v priestoroch aeroklubu Ružomberok – letisko Lisková o 11.00 hod.

Program:

1   Privítanie a otvorenie členskej schôdze.

2   Zvolenie predsedajúceho členskej schôdze, zapisovateľa a dvoch overovateľov.                                                             

3   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

4   Správa o činnosti zväzu MPK za uplynulé obdobie.

5   Diskusia (vystúpenie prezidenta LAA SR, hlavného technika LAA a RLP LAA SR).

6   Voľba predsedu zväzu MPK.

7   Voľba podpredsedu zväzu MPK.

8   Voľba technika zväzu.

9   Voľba letového inšpektora zväzu.

10  Voľba predsedu a členov športovej komisie.

11  Voľba desiatich členov na konferenciu LAA SR.

12  Uznesenie.

13  Záver.             

Vzhľadom ku Covid 19 je povinné rúško a dodržiavanie vzdialenosti 2 m. Pokiaľ  nastanú zmeny a budú nové informácie a opatrenia o Covid 19, budete informovaní mailom.  

Po skončení valného zhromaždenia bude možnosť lietania na letisku Lisková, takže si nezabudnite Vaše lietajúce stroje!

V Žiline dňa 07. júna 2021                                 

Predseda zväzu MPK  I. Pestún

Súvisiace príspevky