Počas Pohára Nízkych Tatier 2021 sa nám podarilo odlietať štyri disciplíny. Tieto sa zároveň započítavajú do rebríčka pilotov MSR. Tento rok sme uzavreli spojené ročníky 2019, 2020 a 2021. Pre nepriazeň počasia došlo k zrušeniu väčšiny naplánovaných kôl. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým pilotom, ktorí sú ochotní obetovať čas a podieľať sa na organizácii kôl MSR na našom území.

Spojené MSR v Závesnom lietaní 2019, 2020, 2021 vyhral Jaroslav Sojka, druhý sa umiestnil Ivan Plučinský a tretie miesto obsadil Miroslav Pavelka

Rebríček pilotov MSR celkový

Rebríček pilotov MSR v kategórii Sport

S pozdravom Marián Dragošek

Lietaniu zdar!

Súvisiace príspevky