Majstrovstvá Slovenska v závesnom lietaní 2021 – 1. kolo, 3. kolo a 4. kolo

1. kolo MSR 2021, 3.kolo MSR 2021 a 4. kolo MSR 2021

Organizuje:
Miroslav Pavelka
Ivan Plučinský
Martin Forgáč
Milan Latečka
Martin Černák
Delta Club Bratislava

Termín a miesto:
Nitra – Zobor, Zilina – Stranik, Martin – Martinske Hole – vlekanie
1. kolo – 14.5. – 17.5. 2021 – riadny termín
3. kolo – 18.8. – 22.8. 2021 – riadny termín
4. kolo – 1.9. – 6.9.2021 – riadny termin
11.9. – 15.9.2021 – nahradný termín
Disciplíny:
Let po vytýčenej trati na čas a vzdialenosť vo vytýčenom plánovanom priestore triedy G, s ohľadom na ATZ Nitra, Partizánske, Prievidza, Martin, Žilina
V závislosti od počasia bude konanie súťaže dohodnuté telefonicky jeden až dva dni pred pretekom.

Štartovisko:

Zobor – Nitra
• 2 km S od Nitry
• GPS N48 20 33.3 E18 06 22.2
• 420 m ASL, 380 m ALZ, prístup terénnym autom
• Situácia JV, J

Straník – Žilina
• 4 km V od Žiliny smerom na Terchovú
• GPS N49 14 11.6 E18 49 31.9 STR076
• 760 m ASL, 400 m ALZ, prístup osobným autom
• Situácia JV, J, JZ, Z

Martinské Hole
• Situácia SV, V

Štartovné: 15 EUR za deň
Personál súťaže:
Riadiaci lietania: Pavelka Miroslav, Ivan Plučinský, Martin Forgáč, Martin Kupčo
Meteorológ: Jaroslav Sojka, Miroslav Pavelka
Bodovač: Marian Dragošek
Press centrum: Henrich Partl
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť personálne obsadenie.

Podmienky pre súťažné lietanie:
2 až 3 letové dni, začiatok súťaže bude koordinovaný telefonicky na základe vývoja meteorologickej situácie. Tréningové dni je nutné koordinovať s organizátorom.
Vývoz na kopec Zobor organizuje organizátor vyhradenými autami.
Registrácia súťažiacich pilotov a zaplatenie štartovného v prvý deň súťaže do 10:00 hod. Pri registrácii predloží súťažiaci pilot platný pilotný preukaz, technické osvedčenie pre ZK, potvrdenie o poistení voči tretím osobám, členovia LAA ho majú po zaplatení členského príspevku. Samotný zoznam poistencov LAA si zabezpečí organizátor sám.
Súťaž bude konaná v súlade so stanovami a športovým poriadkom Leteckej amatérskej asociácie SR a Športového poriadku FAI, časť 7. Nastavenie vyhodnocovacieho software bude podľa hodnôt stanovených v športovom poriadku. Pre záznam letu budú používané zariadenia GPS so záznamom výšky, kompatibilné s vyhodnocovacím softvérom GAP. Štandardne sú podporované prístroje Garmin eTrex, rada 60, 76, Brauniger Compeo, Competino, Flytec 5020, 5030, Digifly. Možnosti pripojenia ostatných prístrojov si konzultujte vopred s organizátorom a vo vlastnom záujme si prineste komunikačný kábel, prípadne ovládací software. Súčasťou registrácie bude nahratie oficiálnych navigačných bodov do prístrojov GPS pre súťažné úlohy.
Poistenie na zásah horskej služby a leteckej záchrannej služby si zabezpečuje každý účastník súťaže individuálne. Počet súťažiacich nie je obmedzený. Prvý brífing o 10:00 hod v mieste zrazu účastníkov.

Ostatné podmienky:
Prístup na terén Zobor v čase konania tréningov a súťaže musí byť koordinovaný s organizátorom. Pri vývoze bude nutné dodržať určenú cestu mimo súkromných pozemkov. Opakovaný štart pilota a opakovaný vývoz bude riešený denne na predletovom briefingu podľa možnosti zabezpečenia vývozu v danom dni.
Zvoz pilotov z trate si organizujú a hradia súťažiaci. Pilotov kvalifikácie A za účelom tréningu a predletcov je potrebné nahlásiť organizátorovi vopred. Počas súťaže je predletec k dispozícii organizátorovi, pilot kvalifikácie A môže vykonávať činnosť len za dohľadu svojho inštruktora tak, aby nebol na prekážku organizovanej súťaže.
Pre zabezpečenie bezpečnosti lietania bude organizátor penalizovať pilotov, ktorí nedodržia pravidlá lietania v zmysle novelizovaného športového poriadku, pravidlá vyhlásené pre disciplínu a dodržanie stanoveného letového koridoru vrátane výškovej hranice.

Trestné body:
V zmysle novelizovaného športového poriadku.

Ubytovanie
Nitra
Salaš Cabaj vzdialený cca 15 km od pristávačky. http://www.salas-cabaj.sk.
Hotel AutoJas Okraj Nitry výpadovka na šalu. Výhoda velké strážené parkovisko. Strava dobrá. Bowling tenis. http://www.autojas.sk/
Penzion Hoffer. Okraj nitry výpadovka na Hlohovec. Strava nič moc no porcie mega. velké parkovisko Krátky presun na pristávačku. http://www.penzion-hoffer.sk
Pálenica Jelšovce. Pár minút od pristávačky. Hodnotenie Veľmy dobré kto má rád destiláty. http://www.palenicajelsovce.sk/
Chata Jelenec.

Žilina
Penzion Anton
Martin, Vrútky

Tešíme sa na Vás

Súvisiace príspevky