Na základe prebiehajúceho vyšetrovania leteckej nehody zo dňa 16.8.2013 na Myjave u Vankov po zákaze lietania na MZK vydávam toto záväzné nariadenie :

  1. Zabezpečiť ovládanie výkonu motora (plynovej páky) umiestnením na riadiacu hrazdu alebo na pedál predného podvozku (na nohu)
  2. Delený chrbtový nosník – spoj zabezpečiť dostatočnou pevnosťou na krut. Napríklad použiť U profil alebo dva krát L profil a pod. Nie rovnú pásovinu. Konečné rozhodnutie o pevnosti spoja je na autorizovanom technikovi LAA SR pre MZK.

 

Pred začiatkom prevádzky na každom jednotlivom MZK musí byť vykonaná táto kontrola so zápisom autorizovaného technika LAA SR v tomto znení :

  1. Vykonaná kontrola ovládania výkonu motora. Ovládanie motora je na : (uviesť – na hrazde alebo na podvozkovej nohe).
  2. Delený chrbtový nosník je spojený (uviesť ako, akým materiálom). Je (nie je) dostatočne pevný.

Zápis vykonať do zápisníka LŠZ, podpíše a opečiatkuje autorizovaný technik LAA SR pre MZK.

Pokiaľ nebol vydaný záznamník LŠZ, zápis vykonať na samostatný papier ktorý bude súčasťou technického preukazu. Vlastník LŠZ ho musí mať preukázatelne pri sebe. Bez tohto zápisu sa MZK považuje za nespôsobilé ďalšej prevádzky.

Súvisiace príspevky