Najúžasnejšia forma lietania

Platnosť pilotných preukazov – výnimka!!!

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo-24/vynimky-MDVSR-COVID-19/vynimka-L1-JAR-FCL1-JAR-FCL-2-JAR-FCL-3