Potvrdené do 31.12.2014 – výnimka na predkladanie letového plánu pre lety VFR

Podľa AIP SUP 1/14 vydaného 23.1.2014.

Od 01 JAN 2014 do 31 DEC 2014  platí nasledovná zmena:

Letový plán sa musí predložiť na tieto lety VFR:
a) každý let VFR križujúci štátnu hranicu s výnimkou letu VFR
vykonávaného vo vzdušnom priestore triedy G, pri ktorom je
križovaná štátna hranica medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou a medzi Slovenskou republikou
a Poľskou republikou.

AIP SUP 1/14 – Výnimka na predkladanie letoveho planu pre lety VFR

Súvisiace príspevky