Páni piloti,

Pomaly sa blíži letná sezóna a s tým spojené súťaže 2014. Týmto Vás žiadam o vytvorenie súťažného kalendára pre jednotlivé odbornosti. Predsedovia zväzov do 15.2.2014 nahlásia termíny jednotlivých súťaží a zletov na sekretariát LAA. Ku každému termínu nahlásia kontaktnú osobu a miesto súťaže (zletu). V roku 2014 každý organizátor musí absolvovať poučenie RLP LAA.

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky