4. kolo Majstrovstiev Slovenska v závesnom lietaní 2016

– Stranik, Martinky, Pleše, Kráľova hoľa

– organizuje: Ivan Plučinský – ivan.plucinsky(zavin)deltaclubba.sk a Delta Club Bratislava

– termín: 21.7. až 24.7.2015 (2 až 4 letové dni podľa počasia)

– letové terény: Stranik, Martinské hole, Pleše, Kráľova hoľa.

– disciplíny: let po vytýčenej trati na čas a vzdialenosť.

V závislosti od počasia bude miesto súťaže aktuálne dohodnuté zverejnením na rogalistickom fóre alebo telefonicky jeden až dva dni pred pretekom.

Lietať sa bude vo vytýčenom plánovanom priestore.

Štartovisko: Straník – Žilina • 4 km V od Žiliny smerom na Terchovú • GPS N49 14 11.6 E18 49 31.9 STR076 • 760 m ASL, 400 m ALZ, prístup osobným autom • Situácia JV, J, JZ, Z Martinské Hole • Situácia SV, V Pleše • Situácia J Podľa možnosti Králova hoľa • Situácia J, JV, JZ

Štartovné: 10,- EUR

Pre víťazov budú pripravené vecné ceny! Sponzor IP Company – PIJO BIO šťavy. Další sponzori sa ešte prihlásia…
Personál súťaže: riadiaci lietania: Ivan Plučinský Meteorológ: Jaroslav Sojka, Peter Gašparovič Bodovač: Peter Gašparovič, Marian Dragošek

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť personálne obsadenie.

Podmienky pre súťažné lietanie: 2 až 4 letové dni, začiatok súťaže bude koordinovaný telefonicky, emailom alebo pomocou rogalistickeho fóra na základe vývoja meteorologickej situácie. Vývoz na kopec si organizuje každý sám. Registrácia súťažiacich pilotov a zaplatenie štartovného v prvý deň súťaže do 9:30 hod. Pri registrácii predloží súťažiaci pilot platný pilotný preukaz LAA SR, preukaz letovej spôsobilosti LAA SR pre ZK, potvrdenie o poistení voči tretím osobám (členovia LAA SR ho majú po zaplatení členského príspevku). Samotný zoznam poistencov LAA si zabezpečí organizátor sám. Súťaž bude konaná v súlade so stanovami a športovým poriadkom Leteckej amatérskej asociácie SR a Športového poriadku FAI, časť 7. Nastavenie vyhodnocovacieho sw. bude podľa hodnôt stanovených v športovom poriadku. Pre záznam letu budú používané zariadenia GPS so záznamom výšky, kompatibilné s vyhodnocovacím softvérom GAP. Štandardne sú podporované prístroje Garmin eTrex, rada 60, 76, Brauniger Compeo, Competino, Flytec 5020, 5030. Možnosti pripojenia ostatných prístrojov si konzultujte vopred s organizátorom (s bodovačom) a vo vlastnom záujme si prineste komunikačný kábel, prípadne ovládací software. Súčasťou registrácie bude nahratie oficiálnych navigačných bodov do prístrojov GPS pre súťažné úlohy. Poistenie na zásah horskej služby a leteckej záchrannej služby si zabezpečuje každý účastník súťaže individuálne. Počet súťažiacich  je obmedzený na 50 pilotov. Prvý brífing o 9:30 hod v mieste zrazu účastníkov.

Ostatné podmienky: opakovaný štart pilota a opakovaný vývoz bude riešený denne na predletovom briefingu podľa možnosti vývozu v danom dni. Zvoz pilotov z trate si organizujú a hradia súťažiaci. Pilotov kvalifikácie A za účelom tréningu a predletcov je potrebné nahlásiť organizátorovi vopred. Počas súťaže je predletec k dispozícii organizátorovi, pilot kvalifikácie A môže vykonávať činnosť len za dohľadu svojho inštruktora tak, aby nebol na prekážku organizovanej súťaže. Pre zabezpečenie bezpečnosti lietania bude organizátor penalizovať pilotov, ktorí nedodržia pravidlá lietania v zmysle novelizovaného športového poriadku, pravidlá vyhlásené pre disciplínu a dodržanie stanoveného letového koridoru vrátane výškovej hranice. Trestné body V zmysle novelizovaného športového poriadku.

Ubytovanie: organizátor nezabezpečuje ubytovanie.

Ivan Plučinský

Súvisiace príspevky