Vysielačky leteckého pásma AIR BAND.

Vysielačky leteckého pásma AIR BAND.

V poslednom čase dostávam veľa otázok na tému vysielačiek leteckého pásma. Mnoho pilotov premýšľa, či vôbec kúpiť vysielačku a ak áno, tak akú. Môj názor je, že aj len pasívnym počúvaním je možné zvýšiť bezpečnosť letu.

Veľmi zjednodušene. Ak napríklad lietate miestne, niekde na kopci v priestore triedy G a budete počúvať frekvenciu „Bratislava Info“ budete mať možnosť počuť informácie o letovej prevádzke aj vo vašom okolí. Ak pomocou vysielačky zahlásite vašu letovú činnosť v priestore triedy G, riadiaci z „Bratislava Info“ oznámi informácie o vašej činnosti všetkým, ktorí sa vo vašej blízkosti budú pohybovať. Platí to pre pilotov bezmotorových aj motorových LŠZ. Podmienka je však vedieť kde a na akých frekvenciách komunikovať. Tieto údaje nájdete v Mape ICAO alebo v AIP SR na stránke:   http://ais.lps.sk/web/?fn=1&lng=sk

Čo k lietaniu s vysielačkou potrebujete:  

  • Všeobecné (obmedzené) osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby.
  • Vysielačku schopnú prijímať a vysielať na frekvenciách leteckého pásma.
  • Povolenie lietadlovej stanice
  • Zaplatiť úhradu za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak (po podaní žiadosti o zníženie poplatku, vzhľadom na to, že rádiostanicu používam len na športové účely je tento poplatok 9.- Eur ročne)

Ak chcete iba odpočúvať letecké pásmo a mať prehľad o okolitej prevádzke postačí aj Airband Scanner a nepotrebujete nič z toho, čo je uvedené vyššie!

Všeobecné (obmedzené) osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby.

Príprava na absolvovanie skúšky nie je až tak náročná a platí doživotne. Máme záujem v zimnom období zorganizovať prípravu a skúšky pre členov LAA. Prípadný predbežný záujem môžete nahlásiť na mail rlp.laa.sk@gmail.com s uvedením mena, mesta a regiónu, kde by ste chceli toto školenie a skúšky absolvovať. Podľa záujmu uvidíme a zvolíme miesto alebo miesta školenia.

Ďalšou možnosťou je spojiť sa s členmi SNA a absolvovať školenie s nimi, alebo vykonať individuálne preskúšanie v Bratislave na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Druhy preukazov pre leteckú pohyblivú službu:

  1. všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať rádiové zariadenie  (ďalej len „ zariadenie“)  na  vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej  zemskej stanici, leteckej stanici alebo leteckej zemskej stanici,
  2. obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
  3. obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,

Akú vysielačku kúpiť?

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2018 bude nutné a možné používať iba rádiostanice ktoré majú možnosť kroku ladenia 8,33 kHz odporúčam nakupovať vysielačky, ktoré túto podmienku umožňujú (napríklad  IC-A24E/A6E). Firiem ponúkajúcich vysielačky leteckého pásma je mnoho, ale ja osobne mám skúsenosti len s o značkami ICOM a BENDIX/KING, preto nechcem rozoberať kvalitu, dosahy a podobne. Na internete nájdete mnoho diskusií, kde sa vhodnosť a kvalita vysielačiek rieši. Osobne odporúčam značkovú vysielačku pred čínskou napodobeninou.

Prečo len vysielačky s kanálovým odstupom 8,33 kHz sa dočítate na stránkach:

http://letectvo.nsat.sk/navigacne-sluzby/aktualne-informacie/

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79a98a8f-33b4-11e2-84d0-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_1

Povolenie lietadlovej stanice.

Všetky potrebné informácie získate na stránke   http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=28

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky