Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR

Vážení členovia zväzu MPK,

dovoľujem si Vás pozvať na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR, ktoré sa uskutoční v priestoroch Aeroklubu Ružomberok na letisku Lisková dňa 12.01.2019 o 10:00 hodine. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu MPK LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2019. Príspevok bude možné uhradiť aj priamo na mieste.

Program (časy sú orientačné):

10:00                        – otvorenie, voľba komisií

10:30 – 13:00          – správa o činnosti zväzu MPK

– príhovor prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara

– príhovor RLP LAA SR Róberta Grexu

– príhovor HT LAA SR Jaroslava Fignára

– priestor na diskusiu s RLP, HT a výkonným tajomníkom

12:30 – 13:30          – občerstvenie, obed (pizza)

13:30                        – diskusia

– voľba členov do zväzových funkcií a delegátov na KD LAA SR

– uznesenie

– záver

Teším sa na Vašu účasť !!!

 Ing. Ivan Pestún, Predseda zväzu MPK LAA SR

Súvisiace príspevky