Najúžasnejšia forma lietania

Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR

Vážení členovia zväzu MPK,

dovoľujem si Vás pozvať na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR, ktoré sa uskutoční v priestoroch Aeroklubu Ružomberok na letisku Lisková dňa 12.01.2019 o 10:00 hodine. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu MPK LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2019. Príspevok bude možné uhradiť aj priamo na mieste.

Program (časy sú orientačné):

10:00                        - otvorenie, voľba komisií

10:30 - 13:00          - správa o činnosti zväzu MPK

- príhovor prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara

- príhovor RLP LAA SR Róberta Grexu

- príhovor HT LAA SR Jaroslava Fignára

- priestor na diskusiu s RLP, HT a výkonným tajomníkom

12:30 - 13:30          - občerstvenie, obed (pizza)

13:30                        - diskusia

- voľba členov do zväzových funkcií a delegátov na KD LAA SR

- uznesenie

- záver

Teším sa na Vašu účasť !!!

 Ing. Ivan Pestún, Predseda zväzu MPK LAA SR