Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu MPK LAA SR

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na Valné zhromaždenie zväzu motorového padákového lietania LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2016 o 10:00 hod. v priestoroch Aeroklubu Ružomberok na letisku Lisková.

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu MPK LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2016.

Program (časy sú orientačné):

10:00                             – zahájenie, voľba komisií

10:30 – 13:00              – príhovor prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara

– príhovor RLP LAA SR Róberta Grexu

– príhovor HT LAA SR Vladimíra Krempaského

– priestor na diskusiu s prezidentom, RLP, HT a výkonným tajomníkom

13:00 – 14:00              – obed – zabezpečené bude ľahké občerstvenie

14:00                            – diskusia (prípadné návrhy do diskusie prosím zaslať vopred)

– voľba členov do funkcií

– uznesenie

– záver

     Tí, ktorí sa ešte nezúčastnili povinného školenia pilotov MPK, majú možnosť splniť si túto povinnosť po skončení valného zhromaždenia, kedy toto školenie prebehne.

Teším sa na Vašu účasť !!!

 Ing. Ivan PESTÚN, Predseda zväzu MPL LAA SR

Súvisiace príspevky