Výzva pre usporiadateľov SP a MSR 2017 v paraglidingu

Športová komisia zväzu bezmotorového paraglidingu vyzýva potencionálnych záujemcov o organizovanie Slovenského Pohára (SP) a Majstrovstiev Slovenskej Republiky (MSR) v paraglidingu pre rok 2017 aby svoje ponuky zaslali predsedovi ŠK, Emilovi Červeňanovi na adresu emil.cervenan@gmail.com

 • Termín uzávierky pre SP 2017 je do 2017-02-19 vrátane
 • V ponuke uveďte
  • Termín a náhradný termín závodu
  • Organizátor
  • Štartoviská

Ponuky na organizáciu MSR 2016 posielajte na rovnakú adresu najneskôr do 2016-12-31.

 • Termín uzávierky pre MSR 2017 je do 2016-12-31 vrátane
 • V ponuke uveďte
  • Termín závodu
  • Organizátor
  • Štartoviská
  • Predpokladaná cena štartovného
  • Služby zahrnuté v štartovnom (vyžadujú sa vývozy a zvozy z trate, zaistenie RLP, zaistenie potrebných povolení – okrem LU, spracovanie výsledkov, HQ, možnosť rezervácie ubytovania, vyhodnotenie, závod kategórie FAI2)

Súvisiace príspevky