Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu MZL

Vážení členovia MZL,
pozývame Vás na Valné zhromaždenie zväzu motorového závesného lietania, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2014 o 10.00 hod. na letisku Lisková pri Ružomberku.
Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia zväzu MZL s uhradeným príspevkom pre rok 2014. Drobné občerstvenie bude zabezpečené.
Program:
– zahájenie, voľba komisií
– príhovor prezidenta LAA SR
-príhovor RLP LAA SR
– príhovor HT LAA SR
– prejednanie bodov z Konferencie delegátov LAA SR  z roku 2013
– voľba členov do funkcií zväzu
– diskusia
– ukončenie
Marián TURAN, predseda zväzu MZL

Súvisiace príspevky