Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu ZL LAA SR

Pozývam Vás na Valné zhromaždenie zväzu závesného lietania LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 26.11.2016 o 10:00 hod. v Martine, adresa:

Fresh and Fried, Thurzova 16, 036 01 Martin (budova bývalého riaditeľstva ZŤS).

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba členovia zväzu ZL LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2016.

Program (časy sú orientačné):

10:00                     – zahájenie, voľba komisií

10:30 – 13:00        – príhovor prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara

– príhovor RLP LAA SR Róberta Grexu

– príhovor HT LAA SR Vladimíra Krempaského

– priestor na diskusiu s prezidentom, RLP, HT a výkonným tajomníkom

 

13:00 – 14:00        – obed – pre zabezpečenie obeda je potrebné nahlásiť svoju účasť najneskôr do   23.11.2016 na                                                    sekretariat@laa.sk

14:00                     – diskusia (prípadné návrhy do diskusie prosím zaslať vopred)

– voľba členov do funkcií

– uznesenie

– záver

 

Teším sa na Vašu účasť !!!

 

 

                                                                                                    Peter Gašparovič

Predseda zväzu ZL LAA SR

Súvisiace príspevky