Program zletu MPK a MZK

v rámci projektu Spoznávame Slovensko zo vzduchu,

ktorý sa uskutoční na letisku Kolonica v termíne 29. 06. 2018 – 01. 07. 2018

 

29. 06. 2018

– príjazd a prílet, ubytovanie, veľké vrúcne objatia na privítanie

– stmeľovanie kolektívu

– voľné lietanie (mimo R55)

 

30 .06. 2018

– celodenné  lietanie

– ráno varenie najlepšieho guláša vo vesmíre

– súťaž v kreslení na asfalt pre deti

– maľovanie na tvár

– súťaž pre deti „Kto nájde hríb do 20 minút“

– v prípade záujmu individuálne konzultácie s funkcionármi LAA SR

– v podvečer prednáška v astronomickom observatóriu a projekcia v planetáriu (v závislosti od počasia a záujmu)

01. 07. 2018

– individuálne lietanie

– individuálne odchody, pusa na spiatočnú cestu

 

Najužitočnejšie informácie Vášho života:

– Riadiaci lietania (RL) je Ing. V. Krempaský.

– Frekvencia pre lietanie na letisku Kolonica pre danú akciu: 123,400 MHz.

– Priestor R55 pri prílete nenarúšať, využiť najkratšiu trasu na prílet bez narušenia priestoru, priestor bude možné využívať až po poučení RL. Využívanie priestoru R55 počas akcie bude zabezpečovať RL s AMC Zvolen.

– Možnosť skvelých výletov do okolia – Starina, drevené kostolíky v Ubli, Morské oko, Sninský kameň, výlet na Ukrajinu (platný cestovný pas min. pol roka od prekročenia hraníc), turistika (náučný chodník cez Poloniny), cyklistika, plávanie (Beňatina, Sninské rybníky) a iné.

– Ubytovanie: v planetáriu (rezervovať u Mira Bobera – 0905 550 669) alebo individuálne v karavanoch či v stanoch.

– WC a sprchy sú v izbách planetária, pre individuálne ubytovaných aj v novovybudovaných samostatných priestoroch v areáli observatória.

– Mini potraviny v Kolonici (iba ten najzákladnejší sortiment), väčšie nákupy v Stakčíne (6 km) a Snine (11 km).

– Benzínová pumpa v Stakčíne otvorená do 20:00 hod.

– Príchod nahláste u Mira Bobera a lietajúci personál sa povinne nahlási u riadiaceho lietania Ing. Vladimíra Krempaského.

– Stále sa skladáme štátu na pokutu. Už sme v polovici. Budeme vďační každému, kto prispeje.

Veľa pekného lietania

OZ Na krídlach do Polonín

Miroslav BOBER, 0905 550 669, mirobober@gmail.com

 

 

Súvisiace príspevky