Preskúšanie adeptov na funkciu Inštruktor PK

Oznamujeme všetkým záujemcov o vykonávanie funkcie Inštruktor PK, ktorí spĺňajú požadované podmienky, aby svoje žiadosti zaslali na sekretariát LAA SR (písomne alebo mailom) najneskôr do konca septembra 2013.

Minimálne požiadavky:                                                                                                                                                                                                                                  – kvalifikácie „B“ minimálne 2 roky                                                                                                                                                                                                         – nálet minimálne 100 hodín                                                                                                                                                                                                                         – potvrdená prax v 2 výcvikových strediskách

Záujemcovia, ktorí splnili podmienky, budú predvolaní (písomne alebo mailom) pred skúšobnú komisiu. O termíne budú včas informovaní.

Súvisiace príspevky