Program podpory talentovanej mládeže 2018

Program podpory talentovanej mládeže

Si mladý/á, talentovaný/á, láka alebo baví ťa súťažné lietanie? Využi možnosť a zapoj sa do
programu podpory talentovanej mládeže a LAA ti preplatí štartovné a cestovné náklady na
súťaže alebo SIV kurz.

Podmienky uchádzača:
– maximálny vek 26 rokov (vrátane)
– podporu môže získať pilot maximálne 3x
– je možná podpora pilota ako talentu a aj ako reprezentanta súčasne (t.j. ak sa
podporovaný pilot dostane do výberu reprezentácie, nekončí mu tým podpora pre
talentovanú mládež)
– písomná (email) žiadosť o zaradenie do programu podaná na sekretariát LAA do 28.2.2018

Forma podpory (účelovo viazané prostriedky):
Na základe výsledkov (z rebríčka pilotov SR) z predošlej sezóny dostane pilot pridelenú
časť zo sumy na podporu talentovanej mládeže.
Túto sumu môže vyčerpať len v ďalšej sezóne a môže ju použiť na:
– preplatenie štartovného na súťaže
– preplatenie cestovných nákladov na súťaže
– absolvovanie SIV kurzu
Pridelené financie nebudú pilotovi vyplatené vopred. Budú spätne preplatené na základe
dodaných dokladov, alebo budú pilotovi pridelené ihneď v prípade platenia poplatkov cez
bankový účet LAA. Nevyčerpané prostriedky sa vracajú naspäť do rozpočtu.

Potrebné doklady:
– doklad potvrdzujúci úhradu štartovného/SIV kurzu – detail platobného príkazu pri platbe zo
súkromného účtu/paypalu (v prípade bezhotovostnej platby) alebo príjmový doklad od
usporiadateľa súťaže/SIV kurzu (v prípade hotovostnej platby) ak však ani jeden z týchto
dokladov nie je možné doložiť tak je potrebné na mieste konania súťaže/SIV kurzu vyplniť a
podpísať potvrdenie o úhrade (tlačivo v sekcii formuláre na stiahnutie)
– vyplnený cestovný príkaz + fotokópiu technického preukazu vozidla (v prípade žiadosti
o preplatenie cestovných nákladov – tlačivo v sekcii formuláre na stiahnutie)
– výsledková listina zo súťaže (v prípade žiadosti o preplatenie štartovného a cestovných
nákladov)

Povinnosti talentov pri využití podpory:
– z každej podporovanej akcie musí odovzdať foto dokumentáciu a slovný report (vhodný pre uverejnenie na webe LAA)
v elektronickej forme na sekretariát LAA do 1 mesiaca od skončenia akcie
– absolvovanie 3x kola SP alebo 2x kola SP + MSR v danej sezóne

Sankcie:
– pri nedodržaní povinností bude pilot vyradený z podpory talentov

Schválená suma na sezónu 2018:
– €2000 (piati piloti v % pomere 30/25/20/15/10)

V prípade nejasností neváhajte kontaktovať sekretariát, členov predsedníctva zväzu paraglidingu alebo členov športovej komisie.

ŠK

Súvisiace príspevky