Vážení inštruktori, inšpektori a technici,

pozývame Vás na školenie odborného personálu LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2016 o 10:00 v kasárňach v Žiline. Školenia sa môžu zúčastniť iba členovia, ktorí majú uhradený členský príspevok pre rok 2016. Tento príspevok bude možné uhradiť aj priamo na školení.

Registrácia je možná najneskôr do 24.01.2016, treba nahlásiť meno a číslo občianskeho preukazu na sekretariát LAA SR mailom alebo sms.

Program školenia:

1. Zahájenie

2. Využitie vzdušného priestoru a pravidlá lietania nad územím SR – prednáška pracovníka LPS SR

3. Štatistika, chyby a zmeny pri vypĺňaní dokumentov, administratíva – Sekerková

4. Prevádzkyschopnosť a úroveň vedenia prevádzkovej dokumentácie – Krempaský

5. Závery auditu – oblasť evidencie LŠZ a oblasť letovej spôsobilosti LŠZ – Krempaský

6. Vystúpenie technikov zväzov

7. Preskúšanie technikov LAA SR

8. Prestávka

9. Nehody a incidenty v roku 2015 – Bohuš

10. Závery auditu – oblasť letovej prevádzky – Sekerková

11. Diskusia

12. Záver

Poradie jednotlivých bodov sa môže zmeniť.

Ako bolo spomínané v Spravodaji 2015, je možné zakúpiť si reklamné predmety LAA SR. Ich zobrazenie aj ceny nájdete na http://www.laa.sk/laa/darcekove-predmety. Predmety sa neposielajú, dajú sa zakúpiť v kancelárií LAA SR alebo ich pracovníci môžu doniesť na súťaž/akciu, ktorej sa zúčastnia, ako je napríklad aj školenie odborného personálu. Preto ak máte o nejaké záujem, objednajte si ich mailom na sekretariáte.

Dagmar Sekerková

výkonný tajomník LAA SR

Súvisiace príspevky