Závery RLP a HT zo školenia inštruktorov, inšpektorov a technikov dňa 24.01.2015.

Počty LŠZ k 22.1.2015 – TU 

Školenie odborného personálu LAA SR – prezentácia prevádzka TU

Ocenenia za rok 2014:

Ocenenie RLP, výkonného tajomníka a HT získali:

 1. za rozširovanie členskej základne a vycvičenosť najväčšieho počtu pilotov získali
 • Zdeno Kačmár –
 • Peter Vrabec –
 • Štefan Vyparina –

 

 1. Eso roka 2014 získal Ivan Pestún  za 9. miesto na ME v MPK.

 

 1. Zvláštna cena – Dušan Kalinka za obrodu a výcvik nových pilotov ZK v roku 2014.

 

Poďakovania HT:

 1. Ondrej Mitter, Ing. Ivo Čierny za vynaložené úsilie pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti LŠZ v roku 2014.

 

 1. Miroslav Matovič za prínos pri zabezpečení prevádzkyschopnosti  LŠZ v prvom roku pôsobenia ako technik LAA SR.

 

 1. Miroslav Jančiar za vynaložené úsilie pri riešení akútnych prípadov  zabezpečenia letovej prevádzky a chodu leteckých súťaží.

 

 1. Hlavný inšpektor MZK Marián Turan poďakoval Ing. Vladimírovi Krempaskému za rozširovanie a omladzovanie členskej základne MZK.

Pozastavenie výkonu činnosti

Podľa Postupov pre výkon činností letovej spôsobilosti LŠZ stanovených v rozhodnutí vydanom Leteckým úradom SR časť 7.2.2 – Opakovaná príprava z dôvodu neúčasti na školení odborného personálu dňa 24.1.2015 v Žiline pozastavuje Hlavný technik LAA SR výkon činnosti technika LŠZ do doškolenia týmto technikom LAA SR :

 1. Uzsák Ladislav
 2. Jančiar Miroslav
 3. Bernát Tomáš
 4. Švec Miroslav
 5. Grega Milan
 6. Horváth Jaroslav
 7. Horváth Ladislav
 8. Vrabec Peter
 9. Vyparina Štefan
 10. Gorun Peter
 11. Sojka Jaroslav
 12. Šarický Alexander
 13. Kolibár Jozef
 14. Drábik Branislav

Podľa časti 6.1.3 a časti 7.2.2 týchto postupov do doškolenia a preskúšania pozastavuje Hlavný technik LAA SR týmto technikom LAA SR :

 1. Belan Ján
 2. Hubáček Aleš

Náhradný termín školenia bude 7.2.2015 v priestoroch Fresh & Fried, Thurzova 16, Martin po ukončení VH ZK o cca 13:30 hod.

Ing. Vladimír KREMPASKÝ, HT LAA SR

 

Podľa Smernice pre prevádzku lietajúcich športových zariadení LZ-1, hlavy 7, článku 8.9.6, 8.9.7 a článku 8.9.8 z dôvodu neúčasti na školení odborného personálu LAA SR pozastavuje Riaditeľ letovej prevádzky SR do doškolenia výkon činnosti týmto inštruktorom LAA SR :

 1. Horváth Ladislav
 2. Pristaš Jozef
 3. Pekárik Patrik
 4. Hubáček Aleš
 5. Juchniewicz Klaudiusz
 6. Dado Ľudovít
 7. Nizner Ferdinand
 8. Stankievič Vladimír
 9. Strečko Eugen
 10. Seman Jozef
 11. Lacúch Ján
 12. Malček Miroslav
 13. Vyparina Peter
 14. Kravec Ľuboš
 15. Stelmach Adam
 16. Ledník Tomáš
 17. Harenčárová Hanka
 18. Balčák Jozef
 19. Sojka Jaroslav
 20. Belan Ján
 21. Sladký Juraj

 

Podľa Smernice pre prevádzku lietajúcich športových zariadení LZ-1, hlavy 7, článku 8.9.6, 8.9.7 a článku 8.9.8 z dôvodu neúčasti na školení odborného personálu LAA SR pozastavuje Riaditeľ letovej prevádzky SR do doškolenia výkon činnosti týmto inšpektorom LAA SR :

 1. Jančiar Miroslav
 2. Kaňuch Gabriel
 3. Grega Milan
 4. Horváth Ladislav
 5. Vyparina Štefan
 6. Vrabec Peter
 7. Žemba Adam
 8. Géci Ladislav

Náhradný termín školenia bude 7.2.2015 v priestoroch Fresh & Fried, Thurzova 16, Martin po ukončení VH ZK o cca 13:30 hod.

Ing. Milan BOHUŠ, RLP LAA SR

Súvisiace príspevky