Skúšky pre získanie osobitného osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

Kolegovia z SFUL si vybavili termín na „Skúšky pre získanie osobitného osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby“.

Uskutočnia na letisku v Lučenci dňa 29.03.2019. Prezident SFUL nás požiadal o zverejnenie tohto príspevku. Záujemcovia nech sa hlásia na slukjr@sful.sk do 15.3.2019.

Počet uchádzačov je limitovaný, uprednostnení budú skôr prihlásení.

 

Súvisiace príspevky