Vážení členovia LAA

Od dnešného dňa je prístupný produkt Letových prevádzkových služieb – VFR manual. Myslím si, že to bude užitočná stránka aj pre naše lietanie. Mnoho ďalších informácií nájdete v AIP SR na stránke www.lps.sk

VFR manual

Prajem príjemné lietanie

Súvisiace príspevky