Upozornenie na vypovedanie zmluvy o poistení

Vážení členovia LAA SR,

musíme Vás upozorniť na veľmi dôležitú vec, Slovenská poisťovňa Allianz nám 29.12.2021 vypovedala zmluvu na poistenie za škody spôsobené tretím osobám a to  bez uvedenia dôvodu.

V súčasnej dobe hľadáme optimálne riešenie, pretože podľa platného zákona o civilnom letectve, let môže byť vykonaný, len ak je LŠZ poistené na škody spôsobené tretím osobám.

Ak máte možnosť, poprípade viete o vhodnom produkte niektorej z poistovní na našom trhu, kontaktujte ktoréhokoľvek z pracovníkov LAA SR.

Je nám veľmi ľúto, že sme sa dostali do tejto situácie, ale LAA SR nezadala žiaden dôvod na vypovedanie spomínanej zmluvy.

PaedDr. Miroslav Jančiar

Prezident LAA SR

kontakty na všetkých zamestnancov LAA  nájdete na stránke: https://www.laa.sk/laa/kontakty/

Súvisiace príspevky