HT01/2022 zo dňa 12.4.2022

S okamžitou platnosťou žiadam o zvýšenú pozornosť pri predletových kontrolách PK a MPK a pri kontrolách technikov k vydaniu a predĺženiu preukazu letovej spôsobilosti (PLS) hlavne u PK MPK starších ako 5 rokov…

 

Usmernenie-HT-LAA-SR-01-2022

Súvisiace príspevky