PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Názov: Victoria Cup Paragliding 2015

Miesto: Donovaly, Chopok, Baranovo, Podkonické Pleše, Končitá

Termín: 13.08.2015 – 16.08.2015

Organizátor: Letecká amatérska asociácia SR

Organizácia: Vedúci organizačného výboru : Ing. Richard Bezák

Riadiaci lietania: Miro Jančiar, 0903/44 14 16, pegasmiro@yahoo.com

Štartovné: 20,00 Eur

Pravidlá: V prípadoch neurčených týmito propozíciami platí Športový poriadok LAA SR

 • Prihlásenie a registrácia – Súťaž je otvorená pre všetkých členov LAA SR a asociovaných členských krajín FAI. Pri príchode sa súťažiaci ohlásia v registračnej kancelárii a dostanú súťažný balíček. Budú im skontrolované všetky dokumenty a vybavenie (viď. nižšie), výpočtové centrum zaregistruje ich GPS vo vyhodnocovacom programe a naplní prístroj súťažnými waypointmi. Piloti sú povinní označiť svoj klzák a GPS štartovým číslom. Súťažný balíček:

  a) štartové čísla (pre klzák a GPS)

  b) mapa a tlačové informácie

  c) identifikačná karta

  d) party

  e) wifi

 • Doklady a vybavenie

  a) kvalifikácia pilota (platný pilotný preukaz)

  b) doklad o letovej schopnosti klzáka (platný preukaz letovej spôsobilosti)

  c) potvrdenie o poistení škôd voči škodám spôsobeným tretím osobám

  d) úrazové poistenie

                       e) poistenie zásahu horskej služby

                       f) rádiostanica (2m alebo PMR)

 • Súťažné pravidlá – Súťažné lety, určovanie disciplín, bodovanie, podávanie sťažností a protestov, bezpečnostné pravidlá a ostatné súťažné náležitosti sa riadia Športovým poriadkom LAA SR.

 • Obmedzenia súvisiace s ochranou prírody – Veľkú časť letov strávia súťažiaci nad terénom Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), v ktorom platia niektoré obmedzenia

Kancelária preteku: Chata Magura pri údolnej stanici lanovky na Novú Hoľu, Donovaly

Ubytovanie: Chata Magura pri údolnej stanici lanovky na Novú Hoľu, Donovaly

Cena: izba : 10,-Eur/noc/osoba,

Vývozy: Organizátor zabezpečí vývozy na štart z miest:

Donovaly : z parkoviska pri údolnej stanici lanovky TELEMIX

Baranovo: z pristávačky Vodáreň

Podkonické Pleše: z námestia obce Podkonice

Končitá: z parkoviska pri údolnej stanici lanovky TELEMIX

Zvozy: Zahrnuté v cene štartovného

Program:

Streda 12.08.2015 – registrácia od 17:00

Štvrtok 13.08.2015

08:00 – registrácia, briefing

09:00 – odchod na štartovisko

10:00 – generálny briefing

– súťaž

Piatok 14.08.2015 – Nedeľa 16.08.20115

08:00 – briefing

– odchod na štartovisko

– briefing

– súťaž

20:00 – vyhlásenie výsledkov – záver

Súvisiace príspevky