Vrátenie časti riadneho členského príspevku 2021

Vážení členovia LAA SR,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.3.2021 bolo schválené rozhodnutie o vrátení preplatku riadneho členského príspevku na rok 2021. Prezídium LAA SR zistilo, že nebolo oprávnené schváliť zvýšenie riadneho členského príspevku a to na základe rozhodnutia Konferencie delegátov LAA SR v roku 2019, ktorá schválila výšku riadnych členských príspevkov pre roky 2020 a 2021 na 65€/70€/100€ (adekvátne k tomu príspevky pre dôchodcov, študentov a telesne postihnutých).

Nakoľko Prezídium LAA SR zvýšilo riadny členský príspevok na rok 2021 na 80€/85€/115€ (adekvátne k tomu príspevky pre dôchodcov, študentov a telesne postihnutých), bude preplatok vrátený na číslo účtu každého člena LAA SR.

Na základe tohto rozhodnutia prezídia Vás prosíme, aby ste nás písomne (e-mailom) informovali, na aké číslo účtu si žiadate vrátiť zistený rozdiel riadneho členského príspevku.

Číslo účtu je nutné uviesť v tvare IBAN na e-mailovú adresu sekretariat@laa.sk alebo administrativa@laa.sk

Suma zisteného rozdielu riadneho členského príspevku 15€ alebo 20€ Vám bude vrátená podľa toho, v akom termíne ste riadny členský príspevok uhradili.

Do prílohy prikladáme aktuálnu tabuľku príspevkov a poplatkov do LAA SR pre rok 2021.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

PaedDr. Miroslav Jančiar

Prezident LAA SR

Súvisiace príspevky