!!! Zmena spodnej hranice priestorov LZR 225A, LZR 225B, LZR 225C !!!

❗❗❗POZOR ZMENA❗❗❗
Od 23.5.2022 sa menia vertikálne hranice priestorov bývalého TMA Sliač – aktuálne priestorov LZR225A, LZR225B, LZR225C.
Spodná hranica týchto priestorov sa zmenila na GND.
To znamená, že riadené priestory siahajú až po zem a nie je ich možné podletieť a lietať bez povolenia riadiaceho letiska Sliač.
Je teda potrebné požiadať min. 3 minúty pred vstupom do niektorého z priestorov LZR 225A, LZR 225B, LZR 225C, o letové povolenie na vstupu do týchto priestorov a nelietať v nich tak ako ste boli zvyknutí.
(C0865/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4840N01926E009
A)LZBB B)2205231002 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225C ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
(C0864/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4830N01924E008
A)LZBB B)2205231000 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225B ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
(C0863/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4826N01906E019
A)LZBB B)2205231000 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225A ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
Za upozornenie na zmenu ďakujem Milanovi Bohušovi. Ak by ste postrehli ďalšie zmeny, ktoré je potrebné zverejniť, zašlite to emailom RLP alebo telefonicky.
Prajem pekný deň

Súvisiace príspevky